Dr. Verestóy Attila Alapítvány

"Giving is the best communication"

Tevékenységi beszámoló 2008. április – 2009. március

2009. július 2-án, sajtótájékoztató keretében mutatta be az idei pályázási lehetőségeket a Verestóy Alapítvány. 2007 decemberében az alapító felajánlotta, hogy vállaljam el az alapítvány ügyvezetését. Kihívásnak tekintem a feladatot, annak ellenére, hogy volt már tapasztalatom ilyen téren. Megértettem az alapító szándékát, miszerint az alapítványnak abban kell különböznie más hasonló kezdeményezésektől, hogy az anyagi támogatáson túl, lelki támaszt nyújtson a rászorulóknak. Ennek szellemében kezdtük szervezni a tevékenységet.

Indulásként felvállaltuk az Orbán Alapítvány támogatását, amelyet 2005 óta az alapító magánszemélyként segített. Ennek értelmében, a Bice-Bóca központban foglalkoztatott harminc mozgássérült gyerek ebédjét biztosítjuk.  A támogatás összértéke 2008. áprilisától 2009. márciusáig 40 740 RON.

2008. május folyamán szerkesztettük a „Jövő magad vagy” elnevezésű oktatási pályázat űrlapját, összeállítottuk a pályázási feltételeket és előkészítettük a pályázat ütemtervét. Ugyanakkor elkészült az egészségügyi pályázathoz szükséges adatlap. A Verestóy szenátor régi támogatója a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által 1997 óta rendszeresen megjelentetett, ifjúságnak szóló matematikai folyóirat versenyének – MATLAP. Ez a támogatás 2008-tól az alapítványunk hatáskörébe került át. 2000 RON összeggel támogattuk a szaklap feladványaira, adott helyes megoldások beküldőit.

Júniusban Tradition valamint Homoródmente Művészetéért Alapítvány költségeihez járultunk hozzá 1960 RON értékben. Időközben dolgoztunk az alapítvány honlapjának beindításán.

Megszerveztük az alapítvány bemutatóját, amelyre július 2-án került sor. Ez alkalommal hirdettük meg az oktatási pályázatot, középiskolások és egyetemisták számára valamint az egészségügyi támogatási lehetőségeket. A bemutató után felélénkült az alapítvány tevékenysége, nagyon sok érdeklődő, pályázó keresett fel személyesen, telefonon vagy e-mailben. Sor került az első egészségügyi támogatásra, egy 7 éves csíkszeredai kislány, Vitos Emese agyműtétjét segítettük 5000 RON-nal.

Augusztus folyamán 8 rászoruló betegnek nyújtottunk egészségügyi jellegű támogatást, összesen 16005 RON értékben.  A Református Öregotthon Alapítványnál elhelyezett idősek fenntartási költségeihez is hozzájárultunk (3000 RON).  Számítógép vásárlási utalvánnyal (1500 RON) segítettük a Gecse Dániel, autista gyerekekkel foglalkozó alapítvány tevékenységét. A Bárdos Lajos – Balázs Ferenc kórus fennállásának 80. évfordulójára rendezett ünnepség költségeihez 2000 lejjel járultunk hozzá. 1530 RON-nal segítettük Bencze Szabolcsot, egyetemi évei alatt felhalmozódott adóságainak törlesztésében (nehéz anyagi körülmények között élő család). A helyi bölcsőde (Pro Minoribus) bútorzatának kicserélését finanszíroztuk, a bútorgyárral közösen, több mint 5000 RON értékben. A hónap folyamán a kuratóriumi tagok segítségével kidolgoztuk az oktatási pályázatok, pontozási rendszerét.

Augusztus 31.-ig fogadtuk az ösztöndíjra benyújtott pályázatokat, 44 középiskolás és 49 egyetemista pályázott. Szeptember első felében került sor a pályázatok elbírálására. A többszörös túljelentkezés miatt nem volt könnyű dolga a kuratóriumnak. Iskolakezdés előtt 22 középiskolással és 11 egyetemistával kötöttünk egy éves támogatásról szóló szerződést. Ezen program keretében havonta

9 900 RON–t utalunk a diákoknak, összesen 99 000 RON 2009 júliusáig. Ez a pályázat minden érdeklődő számára sikeresnek bizonyult, ugyanis az alapító javaslatára 300 lejes iskolakezdési csomagban részesítettünk szeptember 26-án további 58 diákot, 17 400 RON értékben. Ebben a hónapban 2 beteg kezelési költségeit támogattuk 4000 RON-nal, elindítottuk a Senectas alapítvány megsegítését. E program keretében az udvarhelyi nyugdíjas tömbházban élő 20 nyugdíjas mindennapi meleg ebédjét biztosítja alapítványunk. (2008. szeptembertől – 2009. februárig 15900 RON)

A következő 3 hónapban felvettük a kapcsolatot a helyi Ferences rendi apácákkal. Segítségükkel speciális babakocsit szereztünk egy oroszhegyi mozgássérült kisfiúnak. További 3 beteg kezelési költségeit támogattuk 3500 lejjel, szociális segítséget nyújtottunk egy rászoruló udvarhelyi nyugdíjasnak, Orbán Balázsnak, 500 RON értékben. Dr. Lőrinczi Csaba főorvos segítségével megszerveztük, egy gyímesközéploki, munkabalesetet szenvedett fiatalember kivizsgálását, a Budapesti Országos Traumatológiai Intézetben.

Az év végi ünnepek alkalmából olyan rászorulókat ajándékoztunk meg, akik családtagjuk elvesztése miatt kerültek nehéz anyagi helyzetbe. „Egy boldogabb Karácsonyt” elnevezésű program keretében Lövétén András Enikő 1000 RON, Gagyban Kolozsvári Tünde 1000 RON, Székelyudvarhelyen Ferencz Zita és Zsombori Ildikó 500-500 RON támogatásban részesült. A csíkszeredai Remény Alapítvány megkeresésére besegítettünk az árvaházban nevelkedett fiataloknak szervezett karácsonyi ünnepség költségeibe, 500 RON.  Az anyagi juttatáson túl igyekszünk kapcsolatot fenntartani a támogatott személyekkel, követni sorsuk alakulását.

2009 első negyedében további 9 személy részesült egészségügyi támogatásban 14500 RON értékben, valamint egy csíkszeredai mozgássérült házaspár szociális gondjain enyhítettünk 2000 RON-nal. Folyamatban van az udvarhelyszéki hemofiliás betegek nyilvántartásba vétele és a számukra életmentő faktor beszerzése.

Az ösztöndíjasoktól összegyűjtöttük az első féléves bizonyítványok másolatát, örömmel tapasztaltuk a középiskolások esetében, hogy van két 10-es tanulónk és az átlagmédia 9,38.

Néhány hete felvettük a kapcsolatot a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvánnyal (SZKA), részt vettünk a „Szervezni tudni kell” elnevezésű önkéntes programjukban. Folytatásként a Bibliofil Alapítvánnyal partnerségben és az SZKA támogatásával segítünk 7 önkéntes diáklánynak a Filmkalauz című projekt kivitelezésében. A projekt összértéke 1850 USD, időtartama 3 hónap március 17-től – június 17-ig.

Összefoglalásként 121 személyt, 9 alapítványt vagy egyesületet támogattunk, egy év alatt 209 119 lej értékben.  Ebben az időszakban az alapító 187 700 RON-t adományozott az alapítványnak, az alapítótőkén kívűl.

Ennél több volt a támogatási kérelmek száma, sajnos mindenkinek nem tudtunk segíteni, így nem maradt keret a más megyéből érkezett kérelmek, illetve olyan jellegű esetek kezelésére, amelyeket az egészségügyi biztosító is támogat. A kuratórium utolsó ülésén döntött két újabb program támogatásáról: 500 RON értékű gyümölccsel és zöldséggel támogatjuk a Ficánka napközi által szervezett „Gondolkodj egészségesen” elnevezésű tevékenységet és részt vállalunk a Székelyudvarhelyen sorra kerülő Mikes Kelemen Országos Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny költségeiből, április folyamán.

„Sokan vannak, akik segítségre, támogatásra szorulnak, a sors, pedig úgy hozta, hogy tudok segíteni rajtuk” – mondta Verestóy szenátor az alapítvány bemutatóján. Egy év távlatából mi is szeretnénk hinni, hogy az általunk nyújtott támogatás a megfelelő helyre került és valódi támaszt jelentett.

 

Nemes Melinda
Ügyvezető igazgató

 
Székelyudvarhely, 2009. március 25.

Please publish modules in offcanvas position.