Dr. Verestóy Attila Alapítvány

"Giving is the best communication"

A Dr. Verestóy Attila Alapítvány 2009-es éves jelentése

A segítségnyújtás mellett az elmúlt év legjelentősebb eredménye, hogy aktívan bekapcsolódtunk az udvarhelyi, valamint a Hargita megyei civil életbe, létezésünket megerősítettük a Hargita megyei köztudatban. Az elmúlt év folyamán folytattuk az elkezdett munkát, bővítettük az alapítvány tevékenységét. Meghosszabbítottuk az Orbán alapítvánnyal kötött szerződésünket, amelynek értelmében továbbra is biztosítjuk a Bice-Bóca központban elhelyezett sérült gyerekek napi ebédjét, 54710 RON.  Folytattuk a Senectas alapítvány támogatását, ennek keretében ebédet biztosítunk a nyugdíjas tömbházakban élő 20 nehéz körülményekkel küszködő nyugdíjas számára, 27984 RON.

Az év elején beiratkoztunk a Romániai Szociális Szervezetek internetes adatbázisába, ezáltal rendszeresen információkat kapunk a civilszférát érintő eseményekről, törvényekről, kezdeményezésekről. Februárban részt vettünk a Civitas alapítvány, a Budvár Szociális Központ és a Lakossági Tanácsadó iroda szervezésében tartott megbeszélésen, melynek témája Udvarhely fejlesztési stratégiája 2008-2015 szociális vonatkozásai. A székelykeresztúri DOMUS Alapítvány meghívására megismerkedtünk az alapítvány tevékenységével, problémaival és megállapodás született az együttműködés kialakítására. A NYÖP megkeresésére 1000 RON-nal támogattuk a nyugdíjas kórus utazási költségeit.

Besegítettünk a Hebe alapítványnak a Mikes Kelemen Országos Magyar Nyelv és Irodalomverseny megszervezésébe, 1500 RON. Másodjára támogattuk a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP folyóiratot, 2000 RON. Az Egészség Világnapja alkalmából a Ficánka napközi otthon Gondolkodj egészségesen címmel városi egészségmegőrző napot szervezett az óvodások számára. A rendezvényen nagy hangsúlyt fektettek a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, amelyet az alapítványunk szállított a gyerekek számára, 340 RON. Részt vettünk a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által kezdeményezett „Szervezni tudni kell” programon. Ennek eredményeként a Bibliofil alapítvánnyal és 7 önkéntes diáklánnyal közösen Filmklubot működtettünk Filmkalauz címmel 3 hónapig. Itt művészfilm vetítésre és filmtörténeti előadásokra került sor, ezáltal fejlesztve a fiatalok mozgókép kultúráját. A program költségvetése 5620 RON, amelyet pályázat útján folyósított az SZKA. Újra támogattuk a Homoródmente Művészetéért Alapítványt az alkotótábor megszervezésében, 1000 RON értékben, köszönetképpen a szervezők két alkotást ajándékoztak az alapítványnak. Lőrinczi doktor úr segítségével feltérképeztük a városban és a környéken élő veleszületett véralvadási zavarokban szenvedő betegeket és a Dr. Imre Domokos alapítvánnyal együttműködve, beszereztük a betegek számára életmentő antihemofiliás faktorokat és elhelyeztük a Városi kórháznál, 3800 RON.

 Szerződést kötöttünk a Szent Gellért alapítvánnyal az S.O.S telefonos lelkisegély-szolgálat finanszírozására, 4 hónap 1600 RON. Támogattuk a nagy népszerűségnek örvendő középiskolás műveltségi vetélkedőt, TUDÁSZ 400 RON. A Jókai Mór zeteváraljai általános iskola által szervezett nemzetközi gyerektábor költségeit segítettük, 500 RON. A Tamási Áron Gimnázium Vitéz Lelkek színjátszó csoportjának szakmai továbbképzésen való részvételét 1500 RONnal támogattuk. Együttműködtünk a Pro Autist alapítvánnyal egy hordozható fogászati felszerelés megvásárlásában autisták számára, 4500 RON, ugyanakkor segítettünk a jogi keretek tisztázásában. Elvi megállapodás született a marosvásárhelyi székhelyű Promentalis alapítvánnyal egy Európai Uniós pályázatban való partnerségre – Cresterea calitatii orientarii scolare si profesionale in scoli, asociata cu introducerea unor servicii medicale. A szenvedélybetegek, és hozzátartozóik számára kínál terápiás programokat a Bonus Pastor marosvásárhelyi székhelyű alapítvány, akik Udvarhelyen is működtetnek irodát. Ennek az alapítványnak programjaik megvalósítása érdekében, videoprojektort vásároltunk 1200 RON.

Hermann Gusztáv kuratóriumi tag segítségével kidolgoztuk a kutatói pályázati űrlapot, ezzel bővítettük az alapítványunk által kiírt évi pályázati lehetőségeket. A nyár folyamán támogatási szerződést írtunk alá egy udvarhelyi sakkozó diák, Tóth Artúr nemzeti versenyeken való részvételének finanszírozására, 5 kiszállás 600 RON. Júliusban hirdettük meg másodjára a „Jövő magad vagy” középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló oktatási pályázatunkat, kibővítve a kutatói pályázattal. Július-augusztusban az alapítvány 250 pályázatot iktatott, ebből 90 középiskolás, 135 egyetemista, 25 kutatói. Az elbírálás eredményeképpen 11 egyetemista, 22 középiskolás és egy kutatói ösztöndíjra kötött szerződést az alapítvány.

Ezen kívül egyösszegű támogatásban részesült 19 pályázó, iskolakezdési támogatásként, 5000 RON értékben. Négy nagyon nehéz körülmények között élő diáknak biztosítunk havi bérletet a középiskola látogatásához 1000 RON, 4 hónap, valamint egy árvaházi gyerek bentlakási és étkeztetési költségeit finanszírozzuk, 1400 RON, 6 hónap. A többszöri árvízkárosult szenttamási Vass családot, augusztusban bekövetkezett árvízkárainak helyreállításában segítettük 2000 RON-nal. Októberben pályáztunk a MOL Románia és a Közösségi alapítvány által meghirdetett pályázatra, sajnos sikertelenül. A pályázat elkészítése során együttműködtünk az Orbán alapítvánnyal és a Kovászna megyei cukorbeteg gyerekek és fiatalok egyesületével. Novemberben a Megyei Tanács által szervezett gyakorlati képzéseken és a hónap végi Civil Konferencián vettünk részt. A konferencián tanultak alapján az újévben megpróbáltunk összeállítani egy cselekvési tervet, amelyet a beszámoló végén szeretnék bemutatni a kuratóriumnak. A Székelyföld legendatérképének elkészítésében a Visus egyesületet segítettük, 1000 RONnal. A legendatérkép az iskolás gyerekeket fogja segíteni, vidékünk mondáinak, legendáinak megismerésében. Az év folyamán 28 Hargita megyei beteg kivizsgálási, kezelési esetenként műtéti költségeit támogattuk, összesen 45214 RON értékben. Voltak olyan kérelmezőink, akiknek az anyagi támogatás helyett alternatívát kerestünk problémáik megoldására (egészségbiztosító házzal való kapcsolatteremtés, receptátírás, protézisszerzés stb.).

Összefoglalásként 88 személyt, 15 alapítványt vagy egyesületet támogattunk, egy év alatt 261941 RON értékben. Ebben az időszakban az alapító 365500 RONt adományozott az alapítványnak, az alapítótőke felett.

Mint különlegesség szeretném megjegyezni, hogy több magyarországi kérelem érkezett, ezeket nem támogathattuk, mivel az alapítvány szabályzata ezt nem engedi meg.

Az elmúlt év folyamán 12 kuratóriumi ülésünk volt, ezen kívül rendszeresesen tartottuk a kapcsolatot a kuratórium tagjaival és esetenként telefonon, e-mailben beszéltük meg az aktuális problémákat.

Összegyűjtöttük az ösztöndíjasainktól az első félév végi tanulmányi eredményeket, örömmel tapasztaltuk, hogy a 33 középiskolás átlagmédiája 9,33. Egyetemista ösztöndíjasaink is igyekeztek letenni az első félévi vizsgáikat, bebizonyítva ez által, hogy méltóak az alapítvány támogatására. A kutatói ösztöndíjasunk nagy érdeklődéssel végzi a kutatást, kéthavonta beszámol az eredményeiről és örömmel tapasztalta, hogy több kollégája is érdeklődött a munkája iránt és készségesen ajánlkoztak, hogy kipróbálják órákon a javaslatait.  Ezt azért tartja nagyon fontosnak, mert ellenőrizni tudják a módszereit és az észrevételeik, javaslataik alapján még javíthatja a kutatás eredményeit. Hiszem azt, hogy a kutatás eredményeképpen elindul egy folyamat, amely a magyar ajkú gyerekek románnyelv tanulását segíti elő.

Értékelésem szerint egy „pozitív” évet zártunk, több száz ember ajkára varázsoltunk mosolyt, azáltal hogy akkor segítettünk, amikor a legnagyobb szükségük volt rá – úgy gondolom az írott szabályok mellett ez a legfőbb célkitűzése az alapítványnak.


Nemes Melinda
Ügyvezető igazgató

Székelyudvarhely, 2010 március 5.

Please publish modules in offcanvas position.